EE

  
Healerskolen

logo

Skolen skal tilby kurs som bidrar til å gi et seriøst faglig grunnlag for praktiserende healere. 
Kursene kan også tilpasses andre faggrupper.

Innehaver er Else Egeland. Jeg har 25 års erfaring som healer og 
som kurs- og foredragsholder innen feltet. Et utdannet sykepleier med
 blant annet Helsefag hovedfag, helseledelse, pedagogikk og vitenskapsteori.

Se oversikt over alle kurs på http://www.else-egeland.org/oversikt.htm Der finner du også informasjon om healingkurs.


FAGKURS AV SPESIELL INTERESSE FOR HEALERE, MEN ÅPNE FOR ALLE:

Kursene er godkjent for medlemmer av Nordic Healing Association

1. Pasientkommunikasjon, etikk og jus - (dato ikke bestemt) i Fana (Bergen sør)

Målgruppe: healere, men også åpent for utøvere av andre behandlingsformer. 
Kurs kan tilpassen ulike behandlergrupper. 

Mål med kurset: å styrke evnen til å identifisere og reflektere over aktuelle etiske og juridiske problemstillinger samt fremme forståelse av roller og kommunikasjon.

Tema omfatter blant annet: 

mellom folkeskikk og jus 
- behandlingssituasjonen: en faglig preget situasjon
- etisk-filosofiske retninger
- nærhetsetikken

- yrkeskulturer og yrkesetikk
- etiske regelverk med spesielt fokus på etiske regler for healere
- etiske dilemma
- hjelper og hjelpesøkende (rolleforståelse)
- sosial kompetanse
- mennesker i lidelse, sorg og krise
- å møte pasienter og pårørende ved alvorlig sykdom
- det vi sier og det som blir hørt
- den gode samtalen (og den dårlige samtalen)
- vanlige problemer rundt kommunikasjon i healerpraksis
- "hjelpersyndrom"
- når utfordrende situasjoner oppstår 
- juridiske aspekter
- lover og forskrifter relatert til alternativ behandlervirksomhet
- journalføring 
- eksempler for samtale i gruppe


Les mer på 
www.altomhealing.no   &   www.else-egeland.org 


Er du interessert i kommende kurs kan du følge med på disse sidene.
Du kan også sende meg en epost med navn og adresse, 
så får du mer informasjon etter hvert.

Påmeldinger og info: Else Egeland, tlf. / sms 959 24448 
eller epost til  post@else-egeland.org